ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2560 / 18:28:04  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่และรางวัลลูกกตัญญูจำนวน 2 คน แก่บุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เสียสละ อดทน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป

วานนี้(5 กันยายน 2560) เมื่อเวลา 20.00 น. ที่พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2560 เชียงใหม่ ซึ่งในพิธีทางพุทธศาสนาได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานทางด้านพระพุทธศาสนาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ , ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเครือข่ายพุทธศาสนิกชน ทั่วทั้งจังหวัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเข้าพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ) เป็นวันลูกกตัญญู ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 41 คณะจัดงานจึงถือเอาเป็นวันกตัญญู ลำรึกถึงบรรพบุรุษ และผู้ที่มีพระคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน สาระน่ารู้ นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความสุขต่อตนเอง เสริมความสุขในครอบครัวและสังคม และวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวเชียงใหม่ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรม แสดงพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสนี้ ได้มอบโล่และรางวัลลูกกตัญญูจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยลูกกตัญญูที่ได้รับคัดเลือก 2 คน ฝ่ายชาย คือ นายธนัน ทิยันต์ และฝ่ายหญิง คือ นางสาวอำไพ พุทธสาร ซึ่งทั้ง 2 คน ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่า ได้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เสียสละ อดทน ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738