ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2560 / 22:16:18  
ชาวเชียงใหม่ทยอยมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเกือบหมื่นคนแล้ว
ชาวเชียงใหม่ทยอยมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเกือบหมื่นคนแล้ว
ชาวเชียงใหม่ทยอยมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดสมัครรวมเกือบหมื่นคนแล้ว

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยยอดการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 8 ประเภทกลุ่มงาน ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน จำนวน 9,247 คน โดยอำเภอที่มียอดลงทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอเวียงแหง 721 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 622 คน และ อำเภอสารภี 601 คน
ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครเพื่อร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" เพื่อสานต่อพระราชดำริ "โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" เพียงนำใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้เอกสารเช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ไปยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 แห่ง โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” แบ่งสีตามประเภทของ 8 กลุ่มงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ , งานประชาสัมพันธ์ , งานโยธา , งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน , งานบริการประชาชน , งานแพทย์ , งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยผู้ที่สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไหม้จันทน์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 1510 และ 1511 เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาราชการ สามารถโทร.ได้ที่หมายเลข 1548

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 538

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738