ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2560 / 15:55:29  
เชียงใหม่เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาเครื่องเล่น Flight of the Gibbon โดยดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมาย
เชียงใหม่เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาเครื่องเล่น Flight of the Gibbon โดยดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมาย
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเครื่องเล่น Flight of the Gibbon หลังตรวจสอบพบว่าครอบครองที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการตัดสินของศาล หากผิดจริงจะถูกยกเลิกใบอนุญาตและต้องปิดกิจการ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม กำกับ และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ตามที่มีผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of the Gibbon ซึ่งเปิดให้บริการในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกิจการที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และอาจมีการครอบครองการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการเพื่อหารือข้อแก้ไขในปัญหาที่มีผู้ร้องเรียน และแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of the Gibbon โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ให้บริการกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดิน ในวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสรุปผลการลงพื้นที่ฯ โดยผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง Flight of the Gibbon ตรวจสอบฐานกิจกรรม 23 ฐาน ระยะทาง 3,490.65 เมตร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน สภาพป่าดิบเถา มีการใช้ไม้รองต้นไม้เพื่อป้องกันต้นไม้ถูกทำลาย ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสาร ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ พบปรากฏว่า ยื่นรังวัดโฉนดที่ดิน ส.ค.1 จำนวน 2 แปลง 1)เลขที่ 52 10ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา 2)เลขที่ 53 4 ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา โดยไม่ได้ยื่นรังวัดออกโฉนด ส.ค.1 จำนวน 1 แปลง แต่เจ้าของมานำชี้ เลขที่ 90 15 ไร่ นำชี้จุดเป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา มีการเหลือบทับที่ดินอีกสองแห่งบางส่วน อีกทั้ง ฐานกิจกรรมจุดที่ 1-4 ไม่อยู่ในพื้นที่ตามการนำชี้จุด แนวฐานกิจกรรมระยะทาง 383.36 เมตร และไม่มีเอกสารครองครองที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือการหาแนวทางแก้ไข โดยให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ไปดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่มีพื้นที่เกินพื้นที่ตามเอกสาร ส.ค.1 แล้วรอผลการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ให้ชัดเจนของศาล แต่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจบังคับให้ปิดกิจการจนกว่าจะตัดสินว่าผิด แต่หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง จึงจะให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนทางผู้ประกอบการจะนำข้อมูลหลักฐานเข้าไปพิสูจน์ความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738