ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2560 / 14:32:41  
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาทุกภาคส่วนก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาทุกภาคส่วนก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาทุกภาคส่วนหามาตรการด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง หลังผลการใช้กล้อง CCTV จับหมวกกันน๊อคในเขตเมือง ออกหมายเรียกไปแล้วทั้งหมด 320 ราย โดยหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการไว้ เพื่อนำแนวทางที่ได้ เสนอเข้าเป็นแผนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นในปีถัดไป
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทางและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า "มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร." และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานไว้ 5 ด้าน (5E) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยนำนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
ด้าน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กล้อง CCTV เริ่มตรวจปรับตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยเริ่มนำร่องไปแล้วในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผลจากการดำเนินการผ่านไป 8 วัน มีตรวจจับและออกหมายเรียกไปแล้วทั้งหมด 320 ราย ส่วนเรื่องด้านถนน ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลายภาคส่วนก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไข อาทิ หลวงการทางหลวงได้พยายามที่จะสร้างความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันถนนลื่นโดยการปูพื้นถนนใหม่เพื่อเพิ่มความหนืด มีการขยายช่องทาง และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่เป็น 4 เลนน์ ให้มีเกาะกลาง ได้แก่ เส้นดอยสะเก็ดที่มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้ง นอกจากจะมี Speed Camera ที่ไว้ตรวจจับความเร็วแล้ว ต่อไปถนนเส้นนี้จะมีกลางกลางถนนที่เป็นแบบริเอ่อหรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ออกมาตรการแอลกอฮอล์ 0 % ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผ่านมายังไม่มีอุบัติเหตุรถขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นมา ตลอดจน การทำ MOU สร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยให้กับเยาวชน กำลังเริ่มในระยะที่ 3 ในระดับมัธยมศึกษา โดยก่อนหน้านี้ได้เริ่มในระดับส่วนราชการ และระดับสถาบันอุดมศึกษา
โดยคณะทำงานได้บูรณากับทุกภาคส่วนพร้อมกับภาคีเครือข่าย ที่จะต้องมาร่วมกันหามาตรการด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2554 – 2563 ตั้งเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคนในปี 2563 โดยกำหนดให้ประเทศไทยดำเนินงาน เพื่อการเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738