ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2560 / 13:41:08  
มช. ร่วมสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560
มช. ร่วมสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณี "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" นำนักศึกษาใหม่ เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษาทุกคณะ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ บริเวณทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในกิจกรรมประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราวกว่า 20,000 คน โดยมีพี่ๆนักศึกษาคอยช่วยเหลือดูแลตลอดกิจกรรม
ทั้งนี้ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบัน โดยจะนำนักศึกษาใหม่ประจำปีเดิน-วิ่ง ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา ตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาร่วมกันสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนามาช้านาน โดยในกิจกรรมนักศึกษาใหม่ที่เดินทางขึ้นสู่ดอยสุเทพจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้แก่น้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และการร่วมกันเดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่ทั้งนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738