ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2560 / 16:07:18  
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสมพระเกียรติ ตามแนวทางข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ"
ในส่วนของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2561 รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบ และการให้โอกาสผู้เสพและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้โอกาสในการกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้สร้างความตระหนักกับกลุ่มเสี่ยง และให้ความสำคัญในการคัดกรองในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับนำผู้ติดยาเสพติดในระดับชุมชนมารักษาบำบัด และเข้ามาอยู่ในกระบวนการระบบฟื้นฟู (ค่ายศูนย์ขวัญ) ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมกำชับให้ทางภาครัฐ หาวิธีการที่จะลดดีมานด์ไซด์ให้น้อยลงมากที่สุด เพราะผู้ค้ายาเสพติดพร้อมที่จะผลิตออกมาตามความต้องการของผู้เสพ แม้จะมีการจับกุมและปราบปรามอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ ความคืบหน้าการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โอนองค์การจัดการน้ำเสียให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ขุดลอกท่อระบายน้ำ เปิดทางระบายน้ำ เสริมคันดินแม่น้ำปิง และดูดล้างท่อระบายน้ำทำให้ช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อช่วยดักกรองเศษอาหาร ที่มาจากซิงค์ล้างจาน ทำให้ท่อน้ำไม่อุดตัน ช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารในท่อน้ำ จึงรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงคูคลอง โดยเฉพาะคลองแม่ข่า ที่กำลังประสบปัญหาคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและยุง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738