ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2560 / 16:38:46  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์กว่าแสนดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์กว่าแสนดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์กว่าแสนดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ บริเวณหน้าพระรูปฯ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่ 18 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 115,949 ดอก อาทิ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ , หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา , โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , สรรพยากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 , กิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ทั้งสิ้น 1,698,019 ดอก โดยเกินยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านดอกแล้ว แต่ยังอยากให้ประชาชนที่มีจิตอาสา สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในวันงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738