ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2560 / 18:12:01  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง และตรวจความพร้อมด้านสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง และตรวจความพร้อมด้านสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง และตรวจความพร้อมด้านสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจะเริ่มทยอยติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน และตกแต่งประติมากรรมต่างๆให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั่วประเทศภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 22560 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง และความพร้อมในด้านสถานที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคมนี้
นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่และคนงานดำเนินการก่อสร้างฐานโครงสร้างและเทคอนกรีตหล่อฐานพระเมรุมาศจำลองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างฐานล่างกว้าง 8*8 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มทยอยติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน ส่วนการตกแต่งประติมากรรมต่างๆ จะมีการติดตั้งบางส่วนล่วงหน้าไปก่อน ซึ่งให้มีความสวยงามตามแบบที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ โดยจะต้องให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั่วประเทศภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลักจากโครงสร้างฐานพื้นฐานแล้วเสร็จ ก็จะมีการตกแต่งตามแบบที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชานุญาตโปรดเกล้าพระราชทานแบบ จึงจะต้องตกแต่งตามศิลปะ วิจิตรกรรม ปติมากรรม เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นำข้อมูลมารายงานความคืบหน้าทุกวัน เพื่อจะรายงานต่อไปยังโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ให้รับทราบการดำเนินงานและความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสามารถสมัครได้ไปจนถึง 30 กันยายนนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอที่ท่านมีความประสงค์จะไปช่วยงานจิตอาสา ในช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ยอดรวม 18,000 กว่าคนแล้ว โดยเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้รวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายความอาลัยรักแด่พระองค์ท่าน ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738