ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2560 / 09:23:02  
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ในวันที่ 17 ก.ย.นี้ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง

พญ.ทิพยา แสนไชย หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.นครพิงค์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพิงค์ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
ทั้งนี้ โรคหัวใจเป็นโรคที่รุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตสูง สาเหตุมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม วิธีการป้องกันควบคุมโรคหัวใจ คือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยง การเดินและวิ่งออกกำลังกาย เป็นวิธีที่สะดวก สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จึงเป็นโอกาสให้ทุกคนที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านโรคหัวใจได้อย่างแข็งแรง
สำหรับ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 นั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน ( 12 กม. ) เดินเพื่อสุขภาพ (ฟันรัน) ( 4 กม .) และVIP (บริจาคด้วยใจ สร้างกุศลไปด้วยกัน) ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล Overall อันดับ 1 – 3 ชาย/หญิง ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 2,000 1,500 1,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 05.00 – 05.45 น. บัตรราคา 250 บาททุกระยะ และบัตร VIP 1,500 บาท

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738