ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2560 / 12:11:26  
ศป.ปส.ชน. เน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ศป.ปส.ชน. เน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ศป.ปส.ชน. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จับกุมผู้ค้ายาบ้าได้มากกว่า 160 ล้านเม็ด โดยให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เน้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ประชาชนไปพึ่งพายาเสพติด

พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แถลงข่าวผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ในรอบปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจับกุมยาเสพติดของหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , ตำรวจภูธรภาค 5 และกองกำลังผาเมือง ซึ่งจับกุมยาบ้า ได้มากกว่า 160 ล้านเม็ด การผลิตยาเสพติดหลักประเภทยาบ้า, เฮโรอีน, ไอซ์ ยังคงมีแหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉาน สภาพเมียนมา ส่วนวัตถุดิบ สารเคมีตั้งต้น และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดนำเข้ามาจากประเทศจีน อินเดีย และ สปป.ลาว เป็นหลัก รวมประมาณ 3,000 ตัน
ทั้งนี้ ศป.ปส.ชน. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดนภาคเหนือ เพื่อจะไม่ให้ประชาชนไปพึ่งพายาเสพติด ใช้การผสมผสานแผนงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่วิถีชุมชน เน้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จัดกำลังเข้าแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงพื้นที่ บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ยังจัดการอบรมกลุ่มชาติพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเผ่าอาข่า ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในทุกๆด้านด้วยความเสียสละของคนในชุมชน
นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ขวัญแผ่นดิน แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม มุ่งเน้นต่อผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบำบัดรักษาตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพิ่มเติมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มชนตามแนวชายแดน โดยได้เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดิน มาแล้วจำนวน 6 รุ่น ทำการรับผู้บำบัดรักษา จำนวน 551 พร้อมกับจัดกำลังพลติดตาม ตรวจสอบ ผู้ผ่านการบำบัดทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องปรามมิให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดและคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ
สำหรับ แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดในปี 61 การผลิตยาเสพติดหลักในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉาน สหภาพพม่า โดยมีการลำเลียงเข้าในเขตไทยและส่งจำหน่ายไปประเทศที่ 3 แม้จะถูกจับกุมได้เป็นจำนวนที่สูงมากก็ตาม ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด จะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะลดกำลังการผลิตและปิดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตลอดจน หาแนวทางป้องกันปราบปรามให้ยาเสพติดลดน้อยลงไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738