ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2560 / 18:09:06  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service หวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service หวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยหวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกอง ซาล ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการดำเนินการศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งภายหลังจากการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติจากประเทศต้นทาง โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการตรวจสัญชาติแรงงานแห่งนี้ ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นำหนังสือรับรองไปชำระเงินค่า CI และค่าใบอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องเข้ามาที่ศูนย์บริการฯตามกำหนดนัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขอตรวจสัญชาติกับทางการเมียนม่า 2. ขอตรวจลงตราวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน 4. ขอตรวจสุขภาพไปทำบัตรประกันสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ 5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์มีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาดำเนินการตามกำหนด และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยหวังช่วยให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อยโทร 0-5311-2911-4 , 085-6955573 หรือ Line Id : @doecmi

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738