ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 กันยายน 2560 / 09:21:29  
กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อมโยงระบบดิจิทัลโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อมโยงระบบดิจิทัลโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 แนะแนวทางกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอล หวังพัฒนาผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่สั้นขึ้น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ “กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศน์ กลุ่ม Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve KM for Startup) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล (Lanna Digital Economy for SMEs) โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนัฐพงษ์ สุตาคำ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน ที่ ห้อง SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักธุรกิจที่อยากย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจในภาคเหนือเพิ่มขึ้น และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้นำอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าต่ำและติดอยู่ในกับดักรายได้ ปานกลาง ขณะเดียวกัน นโยบายรัฐบาลมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Startup หรือ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลที่มีการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงด้วยการสร้างนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มStartup ให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่สั้นขึ้น
ภายในงาน มีการสาธิต “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผ่านโปรแกรม Chatbot , การบรรยาย “ต้นแบบองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพื่อการประยุกต์ในการประกอบกิจการกลุ่ม Startup” , การเสวนา “การสตาร์ทอัพธุรกิจ และการดึงดูดนักลงทุน” และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Startup Pitching ภายใต้หัวข้อ “Start it up ระดมทุนสตาร์ทอัพอย่างมีชั้นเชิง” โดยมีผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738