ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กันยายน 2560 / 14:20:47  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ก่อนนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ก่อนนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ก่อนนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ด้าน ผู้ว่าฯ เผยโครงสร้างหลักเสร็จแล้ว เหลือเพียงบางส่วนที่ยังต้องรอจากส่วนกลางมาประกอบ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา โดยมียอดลงทะเบียนล่าสุดเกือบ 35,000 คน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ ทั้งทหาร ตำรวจและนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้จังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด นำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอมาประกอบพิธีอธิษฐานจิต ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อนำดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ รวม 76 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯ ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้นำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดไปส่งให้กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชั้น 2 อาคารศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 สำหรับดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอ หลังจากเสร็จพิธีฯ ให้อำเภอนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่เหมาะสม เพื่อเป็นช่อสำหรับประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป ในส่วนของพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จะให้เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. แล้วให้หยุดพักในช่วงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศ ในเวลา 17.30 น. โดยได้ดำเนินการในทุกพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในส่วนของอำเภออื่นๆอีก 24 อำเภอ ได้กำหนดจัด ณ วัดหรือสถานที่สำคัญๆ ในแต่ละอำเภอ ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศจำลอง สร้างขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขณะนี้โครงสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือในส่วนของกระบวนการการประดับตกแต่งที่เป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพราะโครงสร้างบางส่วน ยังคงต้องรอจากส่วนกลางที่ส่งมาประกอบ ซึ่งหลังจากแล้วเสร็จในทุกกระบวนการหมดแล้ว จะมีพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองต่อไป ขณะเดียวกัน เรื่องของการตกแต่งสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ได้วางแผนในเรื่องของทางเดินของประชาชน การตกแต่งสถานที่ต่างๆ และการติดตั้งจอ LED ที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพเหตุการณ์ภายในพื้นที่และจากพระราชพิธีฯ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในอำเภอนั้น ๆ โดยสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทของงานทั้ง 8 ประเภท ตามความถนัดและความสมัครใจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เกือบ 35,000 คนแล้ว

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738