ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กันยายน 2560 / 13:25:51  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และนักเรียนจากโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ทั้งหมด 1,700 คน
ทั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนให้รักในการออกกำลังกาย และใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกัน และทั่วถึงทุกภาคส่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และที่สำคัญเป็นการหันมารักษาดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยการออกกำลังกาย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738