ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กันยายน 2560 / 16:05:21  
เชียงใหม่คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ จากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
เชียงใหม่คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ จากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
จังหวัดเชียงใหม่ คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ จากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก โดยเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามอบรางวัล สุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิก อวอร์ด ประจำปี 2560 สาขา การใช้ที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทุกฝ่ายมุ่งมั่นตั้งใจสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ ลดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และ พัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0
สำหรับ โครงการที่ได้รางวัลนั้น ดีป้า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ไร้สายในการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิต และยังได้พัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร ที่ใช้สำหรับการพ่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและจัดการปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันได้อีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2559 จนได้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน โครงการสมาร์ทซิตี้ หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่นั้น ดีป้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวขึ้น ส่วน สมาร์ทซิตี้ เอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด (Smart City Asia Pacific Awards) หรือ SCAPA นั้น จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) โดยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีโครงการสมาร์ทซิตี้มากกว่า 150 โครงการ ที่ถูกส่งเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศและจากผู้ค้าตลาดไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ ของเอเชียแปซิฟิก อวอร์ด ประจำปี 2560 สาขา การใช้ที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆ และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะสามารถพัฒนาทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาวเชียงใหม่มากที่สุด

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738