ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2560 / 10:36:15  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญชวนร่วม ช้อป ชิม ชิล แชะ แชร์ ชัวร์ สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 (Chaingmai Happiness Market @ Khuang San Kam Pheng) ที่ บริเวณศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นหวังยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วม ช้อป ชิม ชิล แชะ แชร์ ชัวร์ ในครั้งนี้
สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 51 ราย ผู้ประกอบการตลาดนัดข่วงสันกำแพง บ้านต้นเปาหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ และ หมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดง จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย และ ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น การแสดงจากศิลปินล้านนา การแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ การแสดงนิทรรศการหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายนนี้ ที่ บริเวณศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738