ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2560 / 17:00:58  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในวันมหิดล พร้อมร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ 5 คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณขององค์พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ซึ่งมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ พยาบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ ที่ชาวเมืองเชียงใหม่รู้จักพระองค์ในนาม "หมอเจ้าฟ้า" พระองค์ทรงมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่แพทย์เยี่ยงสามัญชนด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง ทรงมีพระชนชีพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้อัตคัดขัดสนและผู้ประสบโรคาพยาธิ โดยมิได้ทรงเอาพระทัยใส่ต่อพระองค์เองจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายนพุทธศักราช 2472 ขณะทรงมีพระชนมายุได้เพียง 37 พรรษาเศษ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่แพทย์ทั่วไป ทรงเสียสละเพื่อความเจริญของกิจการแพทย์โดยส่วนรวม แม้พระองค์จะได้ทรงจากเราไปสู่สุคติภพแล้ว แต่ยังคงเหลือพระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณเป็นรอยตรึงใจจารึกแก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738