ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2560 / 10:07:54  
จ.เชียงใหม่ จัดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก "มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า" เพื่อส่งเสริมสล่าล้านนาสู่ประเทศไทย 4.0
จ.เชียงใหม่ จัดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก "มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า" เพื่อส่งเสริมสล่าล้านนาสู่ประเทศไทย 4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก "มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า" เพื่อส่งเสริมสล่าล้านนาเชียงใหม่ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์พื้นบ้านสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ที่ได้รับความนิยมแก่คนทั่วไปในยุคประเทศไทย 4.0

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสล่าล้านนาที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ และส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์พื้นบ้าน สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนทั่วไปในอนาคต อันจะนำไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการเพิ่มรายให้กับชุมชน อาทิ เครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการสร้างเวทีแก่กลุ่มภูมิปัญญาสล่าล้านนาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อันจะเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง
ทั้งนี้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานท่าแพ อันปลั๊ก “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่าล้านนา” ในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมการเสวนา “บทบาทสล่าล้านนาในการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 การนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา 30 ภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการทำอาหาร/ขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738