ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2560 / 10:32:39  
เชียงใหม่นำร่อง เปิดตัว App "CM All" ก้าวสู่ความเป็น Smart City และยุคไทยแลนด์ 4.0
เชียงใหม่นำร่อง เปิดตัว App "CM All" ก้าวสู่ความเป็น Smart City และยุคไทยแลนด์ 4.0
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัว แอพพลิเคชั่น "CM All" โดย มช. จับมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ก้าวไปสู่ความเป็น Smart City และให้ผู้ประกอบการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายศิริ รัชตเมธี CEO Giffmee by Instant 9 ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Application "CM ALL ในงานหอการค้าแฟร์โซนเจ Startup ภายใต้งาน Unseen Lanna ครั้งที่ 3 เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ Application CM ALL เป็นระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิตอลเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ smart เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ startup ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา และเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ การเดินทาง ที่พัก และร้านค้า เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้ โดยสามารถค้นหา promotion พิเศษ หรือ location ของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว
สำหรับ แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรมต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเริ่มต้นปูทาง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้ในอนาคต ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองนำร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญที่จะผลิตเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ตลอดจน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดภาคเหนือในกลุ่มยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738