ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2560 / 21:26:46  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย  28 กันยายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า ธงไตรรงค์ และในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรกและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งให้มีการประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย เป็นการสร้างความรับรู้ความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติ ขอให้ประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ณัฎฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 258

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738