ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กันยายน 2560 / 16:21:27  
แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่
แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่
แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย หวังขยายแนวพระราชดำริในพื้นที่โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อให้ฝิ่นหมดไปจากอำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเนื่องจากปี 2560 ถึง 2564 เป็นการดำเนินการตามกรอบแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า ประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งนี้เป็นการทบทวนปัญหาหลักของการจัดตั้งโครงการคือการติดฝิ่นของประชาชนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันมียาบ้า ยาไอซ์และกัญชาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา ในปี 2561 นี้ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจะขยายแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยโดยมอบหมายให้ พล.ร.7 รับผิดชอบการปราบปรามยาเสพติดของ ศป.ปส.ชน. และมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 รับผิดชอบการตัดทำลายไร่ฝิ่น การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยในพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
สำหรับการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อควบคุมสถานการณ์การค้า การเสพและรวบรวมหลักฐานทีมงานตำรวจภาค 5 ได้ใช้การประชุมโต๊ะข่าวร่วมกันกับหน่วยงานด้านการปราบปราม ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น 268 ครั้ง ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 54 ครั้ง รวม 322 ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งสิ้น 243 ราย เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 104 ราย คดีบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 125 ราย และผู้นำพา 13 ราย การขยายผลสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ปราบปรามร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ ฝึกอบรมกำลังประชาชน ป้องกันภัยหมู่บ้าน เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ดำเนินการทั้งสิ้น 95 หมู่บ้าน มีราษฎรเข้าร่วม 475 คน
แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเรามีโอกาสทำงานสนองพระเดชพระคุณในพระบรมวงศานุวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ขอให้พวกเราตั้งใจมุ่งมั่นนำทฤษฎีมาคิดหากระบวนการในพื้นที่อำเภออมก๋อยให้เป็นอมก๋อยโมเดลที่สามารถจับต้องได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยปี 60 มีความรุนแรงลดลงจากปี 59 ทั้งในภาพรวมของอำเภอโดยมีพื้นที่ปลูก 904.03 ไร่ ลงลงจากปี 59 จำนวน 157.64 ไร่ และเฉพาะหมู่บ้านเป้าหมายที่มีพื้นที่ปลูก 611.79 ไร่ ลงลงจากปี 59 จำนวน 92.62 ไร่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738