ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กันยายน 2560 / 16:31:21  
บรรยากาศผู้มาสมัครจิตอาสาที่อำเภอเมืองคึกคัก ยอดรวมทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ
บรรยากาศผู้มาสมัครจิตอาสาที่อำเภอเมืองคึกคัก ยอดรวมทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ
บรรยากาศผู้มาสมัครจิตอาสาที่อำเภอเมืองคึกคัก ยอดรวมทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ โดยต้นปอเทืองเริ่มทยอยออกดอกบ้างแล้ว

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน โดยแบ่งเป็น 17 คณะทำงาน อาทิ ฝ่ายตกแต่งสถานที่และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง , ฝ่ายพิธีการ , ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม , ฝ่ายสถานที่จอด ยานพาหนะ และการขนส่ง เป็นต้น เพื่อมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
ในส่วนการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โดยขณะนี้ก่อสร้างภาพรวมแล้วไปเกือบ 60 % เหลือเพียงกระบวนการของการตกแต่ง มีความก้าวหน้าตามที่กำหนดแผนงานไว้พอสมควร ทั้งนี้ฝ่ายๆต่างพยายามเร่งการทำงาน ทั้งการก่อสร้าง การตกแต่ง และจัดเตรียมสถานที่ รวมไปถึงพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำรองที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตามกำหนดไว้
ด้าน พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอยากให้รวมกันเป็นหมู่คณะแล้วมารถคันเดียวกัน รวมทั้งวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่จอดรถ โดยแนะนำให้ทยอยกันมา จะเริ่มเปิดให้วางดอกไม้จันทน์กันตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าจะมีประชาชนที่จะมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จึงอยากให้ผู้ที่จะมาร่วมพิธีวางแผนการใช้เส้นทางที่จะมีสภาพการจราจรค่อนข้างคล่องตัวกว่าและสะดวกในการเดินทางกลับมากกว่า โดยเฉพาะเส้นทางข้างศูนย์ราชการ แล้วนำเข้ามาจอดบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการ(ที่จัดงานฤดูหนาว) ซึ่งสามารถเดินถึงงานระยะทางไม่ไกล รวมทั้งบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ที่มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง และมีรถคอยลำเลียงประชาชนเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดจน การนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดที่ห้างเซ็นทรัลทั้ง 2 ห้าง (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต/เซ็นทรัลเฟสติวัล) แล้วนั่งรถที่ให้บริการเข้ามาภายในบริเวณงานพิธีฯ ก็จะทำให้ปริมาณรถเบาบางลงได้อีกทางหนึ่ง
ขณะที่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รถที่จะนำมาให้บริการรับ – ส่ง ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย รถราง รถบัสปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว (รถสี่ล้อแดง) โดยกำหนดจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและจุดให้บริการรถรับ – ส่งเข้าสู่บริเวณงานพิธี 10 แห่ง ประกอบด้วย จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จำนวน 50 คัน ลานจอดรถด้านนอกเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต จำนวน 30 คัน จุดจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 30 คัน ลานประเสริฐแลนด์ จำนวน 20 คัน หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. จำนวน 20 คัน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง เพื่อบริการรับ – ส่งประชาชนฟรี ณ ที่ทำการแขวงทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย รวมถึงจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณสถานที่จัดงานฤดูหนาว) สำหรับจุดจอดรถยนต์จุดนี้ไม่มีรถให้บริการรับ – ส่ง เนื่องจากประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานพิธีได้ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากมีจุดบริการใดมีจำนวนคนใช้จำนวนมาก ก็ยังจะมีรถบริการเพิ่มเติมในจุดนั้นด้วย โดยมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งจังหวัดกว่า 70,000 คนแล้ว และยังสามารถสมัครได้ไปจนถึง 30 กันยายนนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอที่ท่านมีความประสงค์จะไปช่วยงานจิตอาสา ในช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยบรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชาชนมาต่อแถวลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสากันอย่างคึกคัก ซึ่งประชาชนทุกคนล้วนมากันด้วยใจที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีภายในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ขณะเดียวกัน ต้นปอเทืองและดอกไม้สีเหลือง ที่ชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกไว้บริเวณเลียบถนนคันคลองชลประทาน และในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บางส่วนเริ่มบานออกดอกไปบ้างแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องดอกดาวเรือง ที่สามารถอยู่ได้เพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น จึงกำชับทางผู้ดูแลให้เตรียมการหาดอกไม้สำรองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้วันงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯมีดอกไม้สีเหลืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงตุลาคมนี้

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738