ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2560 / 11:49:13  
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อแสดงความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนไทย พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายนนี้ โดยพร้อมเพียงกัน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่บริเวณหน้าเสาธงหน้าด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 คน เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศให้ใช้
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย เป็นการสร้างความรับรู้ความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติ ขอให้ประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการครบรอบ 1 ปี การไว้ทุกข์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในส่วนของข้าราชการ มติครม. วันเดียวกันนี้ จึงให้มีการเพิ่มการไว้ทุกข์ขยายไปถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อให้จบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปก่อน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ก็ถือเป็นวันออกทุกข์ จะต้องมีการเก็บผ้า ป้ายขาวดำทั้งหมดตามที่สาธารณะและสถานที่ราชการทั้งหมด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม ทั้งนี้มติครม. ให้มีการลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 15 วัน พร้อมยืนยันว่าวันหยุดราชการมีเพียง 1 วันเท่านั้น คือวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในส่วนการจัดรายการของสถานีวิทยุ โทรทัศน์ นั้น ที่เป็นรายการบันเทิงต่างๆ ขอความร่วมมือตลอดเดือนตุลาคมนี้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738