ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2560 / 17:21:05  
ผบ.ศป.ปส.ชน.ส่งมอบหน้าที่ หลังปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
ผบ.ศป.ปส.ชน.ส่งมอบหน้าที่ หลังปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
ผบ.ศป.ปส.ชน.ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาด้านการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือให้ ผบ.พล.ร.7 ภายหลังกองทัพภาคที่ 3 ปรับเปลี่ยนภารกิจเพื่อการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด

พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ศป.ปส.ชน ให้กับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ภายหลังจากกองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดกำลังปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การนำยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการในการสกัดกั้น ปราบปราม บำบัดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือประจำปี 2561 ตามข้อคำสั่งการ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ วิทยุที่ กห 0483./ศปก.1297 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยโดยมอบหมายให้ พล.ร.7 รับผิดชอบการปราบปรามยาเสพติดของ ศป.ปส.ชน. และมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 รับผิดชอบการตัดทำลายไร่ฝิ่น การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยในพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือมีหน้าที่อำนวยการ บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายอำเภอชายแดนและพื้นที่ตอนในที่ต่อเนื่องของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738