ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ตุลาคม 2560 / 11:21:00  
เชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560
เชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และให้จังหวัดจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดประกอบพิธีดังกล่าวขึ้น เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738