ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ตุลาคม 2560 / 18:21:43  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนกว่า 600 คน ร่วมอบรมและฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด โดยมีนายสัญญา เจริญพร นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้อภิปรายให้ความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ตามที่ รัฐบาลกำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 และกำหนดให้จังหวัดและอำเภอทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 และรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในภูมิภาค โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดประชุมแจ้งชี้แจงแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้แก่จังหวัด/อำเภอ มาเป็นลำดับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานพิธีดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในแต่ละอำเภออีก 24 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งในส่วนของการประดับตกแต่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำไปทำพิธียกยอดฉัตรและบวงสรวงในวันเดียวกัน โดยจะเริ่มประกอบพิธีในเวลา 09.49 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ที่จะร่วมพิธีในงานนี้ หากผู้ที่สนใจสามารถมาเข้าร่วมพิธีได้ สำหรับ การแต่งตัวข้าราชการให้ใส่เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด) ส่วนประชาชนทั่วไปให้แต่งกายสุภาพ (สีขาวนวล) และประดับเครื่องหมายไว้ทุกข์
สำหรับ พิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีลำดับพิธีการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ตลอดจน สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738