ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2560 / 16:47:55  
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz โดยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ที่จะร่วมพิธีในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งการแต่งข้าราชการให้ใส่เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด) ส่วนประชาชนทั่วไปให้แต่งกายสุภาพ (สีขาวนวล) และประดับเครื่องหมายไว้ทุกข์ โดยเวลาที่จะเริ่มประกอบพิธีจุดเทียนบวงสรวงและยกยอดฉัตร ในเวลา 09.49 น.
ในส่วนของสภาพอากาศของภาคเหนือในช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560 อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ซึ่งในช่วงนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ www.cmmet.tmd.go.th หรือ โทร 0-5327-5463
สำหรับ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ชำระค่าธรรมเนียม ณ Counter Service แล้ว เข้ารับการตรวจสัญชาติ แยกเป็น ได้แก่ 1) นายจ้างที่มีท้องที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 991 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 2,690 ราย 2) นายจ้างที่มีท้องที่ทำงานในจังหวัดอื่น จำนวน 144 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 495 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น นายจ้าง จำนวน 1,135 ราย ลูกจ้าง จำนวน 3,185 ราย ( ข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 ) โดยภายในศูนย์จะให้บริการแบบ One Stop Service มี 4 หน่วยงานมาดำเนินงานร่วมกัน สามารถตรวจสัญชาติ แล้วรับเล่ม CI จากทางการเมียนมาและขอตรวจลงตราจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับใบอนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับใบอนุญาตทำงานภายในวันเดียวกันได้เลย
ขณะที่ ผลการดำเนินงาน ตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมุ่งสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ และทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้จดทะเบียนรายเก่า เช่น ผู้ประกอบการสุรา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเรื่อง สถานบันเทิงหรือน้ำมัน จะต้องเข้ามาจดทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่กฎหมายภาษีสรรพาสมิตฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึง 15 ตุลาคม 2560 นี้
อย่างไรก็ตาม อยากเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร. 0-5311- 2740 โดยได้เตรียมการจัดทำคู่มือที่จะมีข้อมูลสถานที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร ผังของบริเวณการประกอบพิธี ซึ่งกำลังรอความชัดเจนจากทางส่วนกลางที่จะแจ้งมา ในจะกำหนดมาในรูปแบบใด ที่จะมีความชัดเจนในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738