ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2560 / 17:46:21  
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด อาทิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ , สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานจาก อบจ. อบต. อปท. และเทศบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม โดยมีหน้าที่ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยสถานที่จัดพิธีฯและบริเวณโดยรอบ ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพิธีฯ , จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น รถเก็บ ขยะถัง ขยะถุงขยะ ไม่กวาด ถุงมือ ฯลฯ ให้เพียงพอ , จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และประสานงานกับคณะทำงานแต่ละฝ่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ให้เริ่มล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นหลังจากเสร็จพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะทำงานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนA (ผู้รับผิดชอบงาน องค์การบริหารตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) โซนB (ผู้รับผิดชอบงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลเมืองแม่เหียะ) โซนC (ผู้รับผิดชอบงาน เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสุเทพ) และกองอำนวยการ (ผู้รับผิดชอบงานเทศบาลตำบลป่าแดด) อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 152

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738