ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2560 / 18:43:03  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมเตรียมแผนเผชิญเหตุ หากเกิดกรณีฉุกเฉินในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม อาทิ มณฑลทหารบกที่ 33 , ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 , ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งได้ประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำแผนเผชิญเหตุ โดยการทำแผนเผชิญเหตุเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้องคาดไว้ก่อนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือมีภัยคุกคาม จะต้องเตรียมแผนรองรับ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีผ่านไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเดินทางต่างๆ ทั้งจุดจอดรถส่วนตัวและการจัดรถโดยสารรับ – ส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ตลอดจน การดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมจุดจอดรถของประชาชนที่จะไปร่วมพิธี ทั้ง 4 มุมเมือง และจัดรถรับ-ส่งให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯ ได้แก่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี , โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ , บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาว) , ตลาดนัดหนองฮ่อ , ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ , ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ , สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ , ลานประเสริฐแลนด์ , หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม , ไร่ฟอร์ด (ตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และศูนย์ราชการปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ ซึ่งในวันพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560 จะมีการปิดถนนเพื่อจัดระบบจราจรสัญจรไปมาได้สะดวก จึงขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทาง โดยจะเริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.00 น. จะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศล แล้วรอเวลาเสด็จราชดำเนิน โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ประธานในพิธีฯ จะนำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง) โดยจะต้องให้แล้วเสร็จก่อน 21.00 น.
อย่างไรก็ตาม แม้แผนและการบริหารจัดการจะสมบูรณ์ ก็ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียมให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นทั้งการซักซ้อมแผน การปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 280

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738