ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ตุลาคม 2560 / 15:45:11  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยยังส่งมอบได้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ด้าน ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่ 13 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 14,000 ดอก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ , โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร์ เชียงใหม่ , โรงเรียนนานาชาติอมเริกันแปซิฟิก เชียงใหม่ , โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เชียงใหม่ , โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ เชียงใหม่ , สภาชาติพันธ์ไทใหญ่ , มูลนิธิขาเทียม , กาดสวนแก้วเชียงใหม่ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมเมอริเดียนเชียงใหม่
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีจิตอาสา ยังสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้จนกว่าจะถึงวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ซึ่งยอดรวมดอกไม้จันทน์ทั้งจังหวัด ขณะนี้มียอดรวมจำนวน 1,875,339 ดอก โดยจะแยกเป็นดอกไม้จันทน์ 2 ส่วน ส่วนที่ใช้ในพิธีฯ (อำเภอเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และอีกส่วนใช้ในแต่ละอำเภอ (24 อำเภอ) ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหน่วยงานใด หรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะร่วมนำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112647 ต่อ 51 หรือ 08-3300-2334

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738