ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ตุลาคม 2560 / 14:57:45  
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน เชิญประชาชนร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ หอคำหลวง อุทยาหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากการเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เช่น การถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น เทโว หมายถึง การเสด็จลงจากโลกของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลก คือ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทะมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงินเรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโลหณะ
เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยใช้สถานที่ บริเวณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสถานที่จัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738