ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2560 / 13:33:16  
จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชณอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 108,567 คน โดยแบ่งเป็น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11,495 คน และอำเภออื่นๆอีก จำนวนทั้งสิ้น 97,072 คน ซึ่งแบ่งเป็นจิตอาสาแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 23,396 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 5,503 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 43,810 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 11,589 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,258 คน ประเภทงานขนส่งจำนวน 1,764 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 12,630 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 3,617 คน
สำหรับ สิ่งของพระราชทาน ประกอบไปด้วย เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และกระปุกออมสิน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอจะกำหนดทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯในพื้นที่ จากนั้นหัวหน้าทีมจะได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2560 และในวันพิธีฯ 26 ตุลาคม 2560 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีลำดับพิธีการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ตลอดจน สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738