ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 12:29:04  
เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้านหอจดหมายเหตุฯเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์ถ่ายภาพในแต่ละอำเภอ เพื่อรวบรวมจัดทำสมุดภาพจดหมายเหตุ และเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยคณะทำงานฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม ได้จัดตั้งจุดโรงทาน จำนวน 3 จุด ได้แก่ โดยจุด A จะอยู่ด้านหน้า ทั้งหมด 60 ซุ้ม เปิดให้บริการ เวลา 10.00 - 16.00 น. จุด B จำนวน 100 กว่าซุ้ม เปิดให้บริการ 10.00 - 20.00 น. และจุด C ขณะนี้มีซุ้มที่เปิดบริการตลอดจนกว่าคนจะหมด จำนวน 11 ซุ้ม ทั้งนี้ ยังเปิดรับผู้ที่มีจิตอาสาจำนวนมากที่อยากจะร่วมออกซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน ไม่จำกัดว่าจะมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-212638, 081-8832733, 097-9207052
ด้าน น.ส.ศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครจิตอาสาผู้ที่จะร่วมถ่ายภาพในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยต้องการผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ (25 อำเภอ) หากผู้ใดมีความประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ใกล้ๆประตูสวนดอก) โดยนำเพียงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปแสดงตัวตนแก่เจ้าหน้าที่ หรือ สมัครทางโทรศัพท์ 0-5328-1434 , 0-5328-1425 ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลังจากการปิดรับสมัครแล้ว จะได้นัดหมายประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในวันพระราชพิธีฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้ว จะขอความกรุณาส่งมอบภาพดังกล่าว มาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เพื่อจะได้รวบรวมในการจัดทำสมุดภาพจดหมายเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 450

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738