ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 19:08:23  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต" หวังประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้กจักอย่างทั่งถึง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดแถลงข่าว เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้ชื่อโครงการ "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต" โดยมี ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมแถลงข่าว
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรต่างๆมากมาย อาทิการจัดนิทรรศการชูศักยภาพ ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยทางด้าน ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  กล่าวว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดเวียนไปตามภาคต่าง ๆ โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 ภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1โดยจะนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นการท่องเที่ยวทางนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเดินทางไปเที่ยว ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกล ถือเป็นการกระตุ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738