ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 22:54:10  
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชน จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการบิณฑบาทเงินสดสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ และทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้นตำบลแม่เหียะอีกด้วย
สำหรับ วันตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษา และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ประเพณีการตักบาตรเทโวนี้ เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศล เช่น ถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738