ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2560 / 22:42:50  
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 "World Lions Service Day 2017" มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 "World Lions Service Day 2017" มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 "World Lions Service Day 2017" มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการบริการไลออนส์สากล

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ1 จาก 4 จังหวัด ร่วมกันจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 “World Lions Service Day 2017” มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณกุศล ฟรีตลอดงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการบริการไลออนส์สากล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2560 “World Lions Service Day 2017” โดยมีสโมสรไลออนส์ จังหวัดเชียงใหม่ 17 สโมสร สโมสรไลออนส์ จังหวัดลำพูน 1 สโมสร สโมสรไลออนส์ จังหวัดลำปาง 1 สโมสร สโมสรไลออนส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สโมสร รวมทั้งสิ้น 20 สโมสร ร่วมกันจัดขึ้น
ด้วยสโมสรไลออนส์สากลมีนโยบายการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการขึ้นทุกปีบริหาร ในเดือนตุลาคม และในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการบริการไลออนส์สากล ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญในการบอกถึงศักยภาพขององค์กร โดยมีอุดมการณ์ไลออนส์สากล WE SERVE เพื่อมุ่งหวังที่จะร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดเป็นสิ่งตอบแทน และไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และได้ถือเอาวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็น“วันไลออนส์สากล”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 200 ถุง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 11 ทุน มอบจักรยานให้แก่นักเรียน 11 คัน แจกแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือ 200 อัน แจกกล้าพันธ์ไม้จำนวน 500 ต้น รวมทั้ง มีกิจกรรมสอนทำสิ่งประดิษฐ์ บริการตัดผม ฯลฯ บริการอาหาร-เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน และยังมีเต้นท์สำหรับตรวจสุขภาพ โดยมีทั้งประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738