ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2560 / 21:27:02  
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ที่พระองค์ทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ จนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน
เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง โดยทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ และที่สำคัญพระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ และถูกยอมรับในสังคมไทย ทำให้ชาวกระเหรี่ยงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสงบสุข
สำหรับ รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเป่าปี่เขาควาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มกิจกรรมทั้งหมด จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที การสวดภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การขับลำนำถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การยกย่องสรรเสริญ และการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศิลปินชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้เครื่องดนตรี “เต หน่า กู” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำกุล่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นหลักในการบรรเลงบทเพลง นิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และเป็นโอกาสที่พี่น้องชาวกระเหรี่ยงได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738