ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2560 / 15:45:19  
พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนร่วมซักซ้อมพิธีการในวันที่ 11 ต.ค.นี้
พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนร่วมซักซ้อมพิธีการในวันที่ 11 ต.ค.นี้
พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ พร้อมเชิญชวนร่วมซักซ้อมพิธีการในวันที่ 11 ต.ค.นี้ โดยจะบันทึกภาพนำไปเผยแพร่ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการวางดอกไม้จันทน์อย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันได้นำนั่งร้านบางส่วนถอดออกแล้ว และในวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค. 2560) ก็จะมีความพร้อมสมบูรณ์ 100% ตามที่กำหนดไว้ เบื้องต้นทางจังหวัดได้กำหนดให้ประชาชนที่ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ขึ้นวางได้ทีละ 4 คน ส่วนด้านข้างอีก 2 ทาง จะเป็นช่องทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สะดวกขึ้นบันได รวมแล้วจะมี 6 ช่องทางในการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ สำหรับการแต่งกายของผู้ที่จะร่วมในพิธี ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกข์สุภาพ คำนึงถึงพระเกียรติของพระองค์ เท่าที่ท่านจะสามารถถวายความจงรักภักดีได้
โดยในส่วนของพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในส่วนของอำเภออื่นๆ อีก 24 อำเภอ ได้กำหนดจัด ณ วัดหรือสถานที่สำคัญๆ ในแต่ละอำเภอ โดยจะให้เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. แล้วให้หยุดพักในช่วงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศ ในเวลาประมาณ 17:30 น. เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งได้ติดตั้งจอ LED ที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพเหตุการณ์ภายในพื้นที่และจากพระราชพิธีฯ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นถึงจะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ต่ออีกครั้ง ก่อนที่จะถึงขั้นตอนพิธีการเผาดอกไม้จันทน์ในลำดับถัดไป
ในส่วนของอำเภอต่างๆ ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อม ทั้งอำเภอสันทราย สันป่าตอง และจอมทอง ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยกำหนดไว้ให้ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงามและสมพระเกียรติ ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้มีการวางแผนทั้งเรื่องการประดับดอกไม้สีเหลือง การกำหนดช่องทางเข้า-ออกของประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ การจัดจอทีวีให้ประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้รับทราบบรรยากาศของพระราชพิธีในส่วนกลางด้วย และเรื่องสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากทางส่วนกลาง คือ ในทุกอำเภอมีการก่อสร้างสถานที่ในการเผาดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้แยกออกมาต่างหาก โดยได้สั่งการให้ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และจะต้องตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงาม ซึ่งแต่ละอำเภอได้เตรียมการวางแผนในการปรับพื้นที่ให้มีมีความเหมาะสม ส่วนของทางจังหวัดก็กำลังเตรียมก่อสร้างห่างจากพระเมรุมาศจำลองไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทน์แล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมถึงพิธีเผาดอกไม้จันทน์ แต่ยังต้องรอทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งยืนยันมาอีกทีว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรต่อไป
ด้านการวางแผนในการบริการประชาชน โดยจะต้องคำนึงเรื่องต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ อาหาร น้ำดื่ม การแพทย์ และความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งทุกอำเภอก็ได้เตรียมการในส่วนนี้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ให้มีที่นั่งพักอย่างเพียงพอ เนื่องจากบางสถานที่อาจจะคับแคบไปบ้าง เกรงว่าประชาชนจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จึงได้กำชับให้แต่ละอำเภอดูแลเป็นพิเศษ เพื่อประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับความสะดวกสบายที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกภาคส่วนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกอำเภอก็จะได้มีการจัด และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้เข้าไปร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จมายังจังหวัดเชียงใหม่ถึง 92 ครั้ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นแผ่นดินให้จังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาถึงปัจจุบันได้อย่างไร โดยในแต่ละส่วนมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ และในวันที่ 24 ตุลาคมนั้น จะได้มีการซ้อมใหญ่เสมือนวันงานพิธีจริง เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด
ทั้งนี้ ในพุธวันที่ 11 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ทางจังหวัดและอำเภอเมืองจะมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการและกระบวนการวางดอกไม้จันทน์ พร้อมเชิญชวนหากประชาชนท่านใดไม่ติดภารกิจ สามารถเข้ามาร่วมซักซ้อมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ โดยจะบันทึกวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ทางจอ LED ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการวางดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้แต่ละอำเภอจะเป็นผู้วางแผน โดยจะกำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ให้หมดในช่วงเวลานั้น จากนั้นจะนำดอกไม้จันทน์ทั้งหมดสู่ขั้นตอนการเผาดอกไม้จันทน์ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 294

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738