ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 14:35:43  
คณะผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการเปิดเส้นทางการบินระหว่างไต้หวันกับจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Ho Nuanhsuan ประธานสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines พร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการเปิดเส้นทางการบิน สำหรับการท่องเที่ยวระหว่างไต้หวันกับภาคเหนือของไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 และหาแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ การศึกษา และความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 10 ล้านคน เนื่องจากเป็นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม แม้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ก็ยังรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบเอาไว้ สำหรับเรื่องการบินตรงระหว่างไต้หวันกับเชียงใหม่นั้น ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดที่มากขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่รองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบในการก่อสร้างอาคาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738