ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 21:58:21  
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด"พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงใจราษฎร์" โดยเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 23 ต.ค.นี้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “พระราชกรณียกิจสถิตในดวงใจราษฎร์” โดยมี นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งทุกโครงการที่พระองค์ท่านทรงได้พระราชทานให้กรมชลประทานดำเนินการ ล้วนเกิดประโยชน์แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี
สำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่หาชมได้ยากจำนวนทั้งหมด 130 ภาพ นอกจากนี้ ยังได้นำรถม้าพระที่นั่งมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม เนื่องจากในอดีตการเดินทางเพื่อดูแลทรงงานเป็นไปอย่างยากลำบาก กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสร้างรถม้าถวาย ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมทุกวันไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. และหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือช่วงแรกที่มีโครงการพระราชดำริเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2506 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 มีจำนวน 1,770 โครงการ แยกเป็นด้านแหล่งน้ำ 1,233โครงการ ด้านการเกษตร 46 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 62 โครงการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 89 โครงการ ด้านสาธารณสุข 15 โครงการ ด้านคมนาคม-สื่อสาร 22 โครงการ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 199 โครงการและด้านบูรณาการ-อื่นๆ 104 โครงการ โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 444 โครงการ และกระจายในพื้นที่ต่างๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738