ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2560 / 09:41:13  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9
คณะสงฆ์ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามประเพณีล้านนาอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติ

วานนี้ (14 ตุลาคม 2560) ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีกรรมถวายสะเปาคำ และสลากภัต ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ การถวายทานสะเปาคำ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ โดยทำเรือ 2 อย่าง นอกจากจะทำด้วยเงินปิดทองแล้ว ยังทำด้วยไม้สัก และไม้ไผ่ปิดกระดาษทอง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร เพื่อจะอุทิศทานถึงผู้ล่วงลับไปแล้วก็จะสร้างสะเปาคำ นำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆลงไปในสะเปาคำหรือสำเภา เพื่อไห้เดินทางไปถึงภพหน้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งประเพณีนี้ในระยะหลังไม่ค่อยมีการจัดกัน ทำให้คนรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยได้ทราบ จึงได้มีการจัดถวายทานสะเปาคำ และสลากภัต เพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมตามความเชื่อของชาวล้านนา และที่วัดเจ็ดยอดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นสถานที่สังคายนาพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ.2020 และอัญเชิญพระไตรปิฎกจากลังกามา และทางวัดได้จัดสร้างหอศิลป์ขึ้น เมื่อเสร็จพิธีถวายสะเปาคำแล้วก็จะเก็บสะเปาคำไว้ในหอศิลป์เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738