ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2560 / 14:06:03  
รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทางสวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทางสวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz โดยในวันที่ 24 ต.ค.นี้ เตรียมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและซ้อมเสมือนจริงพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% เหลือเพียงการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประดิษฐานพร้อมกับแท่นถวายดอกไม้จันทน์ต่างๆ เพื่อเตรียมไว้ประกอบพิธีฯ ซึ่งในบริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลองและบริเวณที่จะประกอบพิธีฯ จะดำเนินการนำดอกดาวเรืองประมาณ 60,000 กว่าต้น มาประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ ตลอดจนบริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเลียบคลองชลประทาน ขณะนี้ดอกปอเทืองที่ปลูกไว้ ได้ออกดอกบานสะพรั่ง สร้างสีสันให้กับถนน ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก
ในส่วนของซุ้มดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (15 ต.ค.60) โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเพิ่มเติมให้ทุกจังหวัดและอำเภอ ต้องมีการก่อสร้างพระจิตกาธาน หรือสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยให้แยกออกมาต่างหาก และได้สั่งการให้ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งแต่ละอำเภอได้เตรียมการวางแผนในการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม ส่วนของทางจังหวัดจะได้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ก่อสร้างห่างจากพระเมรุมาศจำลอง 100 เมตร ซึ่งการก่อสร้างนี้ได้ทำตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยขณะนี้อยู่ในส่วนของการปรับพื้นที่โดยรอบ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ในประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆพร้อมได้หาช่องทางเพื่อเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้มีซักซ้อมของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้บันทึกภาพขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตัวในการวางดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปเผยแพร่ยังจอ LED ตามจุดต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่ และอีกส่วนหนึ่ง ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำวิดีโอแบบกราฟฟิคออกมา 3 แบบ ได้แก่ 1)การถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนทั่วไป 2)การถวายดอกไม้จันทน์ของผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 3)การถวายดอกไม้จันทน์ของพระสงฆ์หรือสามเณร เพื่อนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีข้อมูลพร้อมภาพประกอบต่างๆที่เข้าใจง่าย สามารถส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
และในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้เห็นถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะเห็นการร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่อดีตมายังปัจจุบัน ทั้ง 9 ด้าน อาทิ ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่อย่างไร ตลอดจนให้เกิดการสืบสานและต่อยอดไปเป็นแนวการปฏิบัติต่อไป และในวันเดียวกันจะได้มีการซ้อมใหญ่เสมือนวันงานพิธีจริง เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด
อย่างไรก็ตาม หากท่านใดอยากติดตามความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้ามาติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ Line @prchiangmai หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 0-5311-2740

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738