ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2560 / 21:05:17  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้ใหญ่ และเจ้าภาพเข้าร่วมในพิธี โดยโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่เป็นชายจำนวน 89 รูป ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาในพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงานชีวิตประจำวันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเององค์กรและส่วนรวม ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมต่างตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในศีลในธรรม ทำความดี เดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738