ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ตุลาคม 2560 / 17:11:18  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า 2,117,327 ดอก
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า 2,117,327 ดอก
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า 2,117,327 ดอก พร้อมเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อคัดแยกดอกไม้จันทน์ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับมอบ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต่างมาร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมส่งมอบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ คุณคนึงลักษณ์ สง่างามจิต โรงพยาบาลสวนปรุง วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร โรงเรียนบ้านแม่สา และผู้แทนมอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ยอดการรับมอบดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นี้ มีจำนวน 30,920 ดอก โดยจังหวัดเชียงใหม่มียอดรวมในการรับมอบดอกไม้จันทน์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,117,327 ดอก โดยจะแยกเป็นดอกไม้จันทน์ 2 ส่วน ส่วนที่ใช้ในพิธีฯ (อำเภอเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และอีกส่วนใช้ในแต่ละอำเภอ (24 อำเภอ) ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหน่วยงานใด หรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะร่วมนำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112647 ต่อ 51 หรือ 08-3300-2334
นอกจากนี้ กลุ่มจิตอาสาดอกไม้จันทน์ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ และนักศึกษาวิชาทหาร จากศูนย์ฝึก มทบ.33 ร่วมกันคัดแยกดอกไม้จันทน์ โดยดำเนินการคัดแยกแล้วเกือบ 2 แสนดอก จึงเชิญชวนจิตอาสาหรือผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น. ของทุกวัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738