ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ตุลาคม 2560 / 00:52:13  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรจำนวน 500 คน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมีทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอดอยหล่อข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรจำนวน 500 คน
สำหรับอำเภอดอยหล่อได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยมีพื้นที่ประสบภัย คือ ตำบลสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลสองแคว หมู่ที่ 1, 2, 3, 8 ตำบลยางคราม หมู่ที่ 7 รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,101 ครัวเรือน 2,379 คน พื้นที่เกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้แก่ ถนน สะพาน ตลิ่ง ลำเหมืองสาธารณะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ในส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 อันเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งปริมาณฝนที่ตกประสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตองอำเภอหางดง และอำเภอดอยหล่อ มีพื้นที่ประสบภัยรวม 29 ตำบล 213 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,352 ครัวเรือน 25,261 คน บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องตันโดยการนำถุงยังชีพที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยทุกกภัย เพื่อบรรเทาทุกข์แล้ว รวมกว่า 4,000 ชุด
ประชาชนชาว จังหวัดเชียงใหม่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นล้นพ้น ทำให้ผู้ประสบภัยมีขวัญกำลังใจที่ดี ในการดำรงชีวิต และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738