ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ตุลาคม 2560 / 20:59:57  
พาณิชย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
พาณิชย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
​​​สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับความสามารถ และกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER โดยภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างเครือข่าย และจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการ โลจิสติกส์รายใหญ่ในประเทศ ขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มอาหาร ของตกแต่ง สมุนไพร&สปา กลุ่มเสื้อผ้า&แฟชั่น และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กำหนด เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 63 ราย จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 120 ราย
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า​ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค ให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศักยภาพด้านภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีความโดดเด่นด้านหัตถอุตสาหกรรม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย อันจะเป็นการขยายช่องทางสร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดในทุกระดับได้อย่างเข้มแข็ง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738