ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ตุลาคม 2560 / 11:31:36  
ชาวเชียงใหม่ยังคงเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
ชาวเชียงใหม่ยังคงเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ยังคงเข้าชมนิทรรศการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเดินทางมาชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" อย่างเนื่องทุกวัน โดยเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจน เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
ด้าน นางประกาย สัตถาวงศ์ อายุ 87 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้ขอให้ลูกหลานพามาชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งในอดีตมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ตอนนั้นยายมีอายุประมาณ 18-19 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก พระองค์ท่านเสด็จผ่านหน้าโรงพยาบาลหมอจินดา อยากเห็นทั้ง 2 พระองค์ เลยรอเฝ้ารับเสด็จ เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงยายได้มีโอกาสถวายดอกไม้ให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี นับเป็นบุญของคนเชียงใหม่ ที่ท่านทรงเสด็จมาดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้อยู่ดี กินดี จนถึงปัจจุบัน ฝากถึงลูก ๆ หลาน ๆ ให้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีพระเมตตาแก่ประชาชนมากที่สุดในโลก เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ครองราชย์ถึง 70 ปี ขอลูกหลานทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่าน
สำหรับ นิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" นำเสนอพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ , ด้านที่ 2 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน , ด้านที่ 3 การสาธารณสุข , ด้านที่ 4 การศึกษา , ด้านที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ , ด้านที่ 6 สวัสดิการและสังคม , ด้านที่ 7 พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา วรรณกรรม ด้านที่ 8 การเกษตร , ด้านที่ 9 คมนาคมและการสื่อสาร โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ แสดงในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738