ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ตุลาคม 2560 / 13:10:20  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมยกระดับการค้าขายในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมยกระดับการค้าขายในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พ.ย.นี้

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยหลัง มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบในหลักการให้ดำเนิน “โครงการตลาดประชารัฐ” โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยดำเนินงานบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนทางการตลาด และการเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดประชารัฐมีการจัดแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market , ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ , ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ , ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข , ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด , ตลาดประชารัฐ Modern Trade , ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. , ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
สำหรับ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องตลาดประชารัฐในแต่ละประเภท โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738