ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 ตุลาคม 2560 / 18:15:02  
กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมศิลปากรนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (วัดโพธารามมหาวิหาร) จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (วัดโพธารามมหาวิหาร) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศิลปากร ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี กรมศิลปากรได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี (นารายณ์ปราบนนทุกสีดา ถวายพล-ยกรบพระรามครองเมือง)สมโภชองค์พระกฐินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ซึ้งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยนำเข้าสมทบถวายบำรุงพระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ปรากฏชื่อเดิมในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า “วัดโพธารามมหาวิหาร” อันเป็นโบราณสถานหลักของวัด วัดโพธารามมหาวิหารถือเป็นอารามที่มีความสำคัญในสมัยราชวงศ์มังราย เนื่องจากเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์และพระราชวงศ์ รวมถึงเป็นที่ประทับของพระสังฆราช นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าราชบุตรชยคงคา เมืองเชียงตุง ต่อพระเมืองแก้ว ใน พ.ศ. 2066 อีกด้วย กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดเจ็ดยอดเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 และประกาศขอบเขตของโบราณสถานวัดเจ็ดยอด ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2523

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738