ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤศจิกายน 2560 / 15:16:00  
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จังหวัดกำหนดไว้
เชียงใหม่เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จังหวัดกำหนดไว้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเทศกาลลอยกระทง โดยกำชับให้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย และขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จังหวัดกำหนดไว้

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็จะกลับมามีสีสันและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเชียงใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบย้อนยุคที่มีกลิ่นอายความเป็นล้านนาเพื่อนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศด้วยความภาคภูมิใจเต็มที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวภายในงานประเพณียี่เป็งครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ซึ่งทางจังหวัดอยากฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และขอความร่วมมือกับทางประชาชนและนักท่องเที่ยวในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย รวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จำนวน 300 คน จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่แจ่งเมือง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพี - เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟสีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
นาวาอากาศตรี มนธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรณรงค์ เรื่อง การปล่อยโคมลอยโคมลอยให้ปลอดภัย โดยได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสม โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด คือ ห้ามปล่อยโคมลอย โคมควัน ในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ซึ่งในปี 2560 ตรงกับวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยโคมลอย โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00 - 01.00 น. ส่วนโคมควัน สามารถปล่อยได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ในส่วนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอย เช่นเดียวกัน โดยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว ปล่อยโคมลอย / โคมไฟในบริเวณที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณสะพานนวรัฐ ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. ขณะที่ในปีนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินยกเลิกทำการบิน 78 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 79 เที่ยวบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว
ด้าน นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า การปล่อยโคมลอยในแต่ละปีมีจำนวนลดลง ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการปล่อยโคม คือ บริเวณแนวขึ้น – ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน ทั้งนี้ยังได้กำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีการปล่อยโคมตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ และยังได้จัดเตรียมกำลังเพิ่มเติม พร้อมกับเสริมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศ มาดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการจุด และปล่อยโคมลอย ขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ เพื่อรับแจ้งเหตุ และประสานงานในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738